column value
統一編號 00000326
商業名稱 南興百貨店
登記機關 臺中市政府
負責人姓名 王文淵
現況 歇業/撤銷
組織類型 獨資
資本額(元) 1000
地址 臺中市南區台中路44號
營業項目 百貨零售業˙
核准設立日期
最後核准變更日期

Reference

data.gcis.nat.gov.tw/統一編號列表
統一編號 類別 名稱
00000326 商業登記 南興百貨店